InQb otvára 3-mesačný inkubačný program ŠTART

3-mesačný inkubačný program je zameraný na podporu inovatívneho a technologického podnikateľského nápadu (projektu) a otvára sa 2x za akademický rok. Prihlasovanie do jesenného kola je otvorené do 4.9.2022.

Viac informácií a registrácia