Partnerské podujatie Digital Trustworthiness (Viedeň, 6.9.2022)

Pozývame Vás na networkingové podujatie na podporu obchodnej spolupráce medzi technologickými vývojármi z Rakúska, Česka a Slovenska v oblasti DIGITÁLNEJ BEZPEČNOSTI – bezplatne vo Viedni už 6.9.2022.

Digitalizácia priemyselných a obchodných procesov a celej spoločnosti predstavuje obrovský potenciál. Dôveryhodnosť údajov a digitálnych technológií je hlavným problémom, ktorý je potrebné zabezpečiť, aby bolo možné využiť tieto príležitosti a minimalizovať riziká.

Nové obchodné modely založené na zdieľaní (priemyselných) údajov sa môžu rozvíjať len vtedy, ak strany zdieľajúce údaje majú dôveru v používané technológie a následne dôveru v údaje zdieľané prostredníctvom týchto technológií.

Okrem toho je povinné, aby sa digitálne technológie, ako napríklad umelá inteligencia, formovali v súlade s ľudskými hodnotami a potrebami namiesto toho, aby sa digitálne technológie nechali formovať ľuďmi.

Cieľom tohto sieťového podujatia je načrtnúť a prediskutovať existujúce a budúce technické riešenia, aspekty digitálneho humanizmu a iniciovať spoluprácu v tejto technickej oblasti.

Predstavte svoje aktivity, nájdite potenciálnych partnerov a zistite aké sú možnosti financovanie vašich projektov.

Témy podujatia:

  • Privacy, security and safety
  • Trustworthy and explainable AI
  • Data economy and federated services
  • Digital sovereignty
  • Social media and fake news
  • Web 3.0

Prečo sa zúčastniť?

  • Informácie: Spoznajte najnovšie trendy, aplikovateľné výsledky výskumu a príklady osvedčených postupov. Zistite, aké možnosti financovania sú k dispozícii pre vaše projekty. 
  • Budovanie komunity: Začnite novú spoluprácu počas vopred dohodnutých stretnutí za okrúhlym stolom s dvojminútovými prezentáciami pokrývajúcimi vašu ponuku a požadovanú spoluprácu.
  • Cielené vytváranie sietí: Rozvíjajte nové možnosti spolupráce počas osobných stretnutí

Registrácia: do 6.9.2022

Link na podujatie: https://digital-trustworthiness-2022.wirtschatsagentur-wien.b2match.io/