Súťaž #myEUspace 2022 pre riešenia využívajúce satelitné dáta

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila súťaž #myEUspace 2022 v kategórií o najlepšie nápady, prototypy a výrobky s celkovou výškou výhry takmer 1 milión EUR. Súťaž sa zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených vyvíjať a komercializovať inovatívne riešenia využívajúce vesmírne údaje a služby EÚ.

Súťaž, ktorú každoročne organizuje EUSPA v rámci iniciatívy Európskej komisie CASSINI – Space Entrepreneurship Initiative, je výzvou pre inovátorov a podnikateľov, aby vytvorili komerčné riešenia, ktoré zmenia pravidlá hry a ktoré využívajú údaje zo systému Galileo, Copernicus alebo z oboch týchto systémov.

V závislosti od vyspelosti riešenia v čase podania žiadosti môžu podnikatelia súťažiť a vyhrať v troch rôznych kategóriách:

  • Najlepšie nápady – uzávierka na prihlasovanie do 30. novembra 2022,
  • Najlepší prototyp – uzávierka na prihlasovanie do 10. februára 2023,
  • Najlepšie výrobky – uzávierka na prihlasovanie do 23. apríla 2023.

Viac informácií o súťaži #myEUspace 2022

Prevzaté z eraportal.sk