Ktoré firmy najviac investujú do výskumu a vývoja?

Hodnotiaca tabuľka investícií do priemyselného výskumu a vývoja v EÚ porovnáva výkonnosť priemyselných odvetví EÚ zameraných na inovácie s hlavnými svetovými partnermi a poskytnúť databázu investícií do výskumu a vývoja, ktorú môžu spoločnosti, investori a tvorcovia politík použiť na porovnanie výkonnosti jednotlivých spoločností s najlepšími svetovými konkurentmi v ich odvetviach.

V tabuľke výsledkov sa analyzuje 2500 spoločností, ktoré v roku 2021 investovali najväčšie sumy do výskumu a vývoja na celom svete. Každá z týchto spoločností so sídlom v 41 krajinách a viac ako 900 tisíc dcérskymi spoločnosťami po celom svete investovala v roku 2021 do výskumu a vývoja v priemere viac ako 48,5 milióna eur. Celkové investície všetkých 2500 spoločností predstavovali 1093,9 mld. eur, čo je suma zodpovedajúca 86 % svetového výskumu a vývoja financovaného podnikmi a prvýkrát prekročila hranicu bilión eur.

Top 10 svetových firiem podľa objemu investícií do VV:

 1. ALPHABET
 2. META
 3. MICROSOFT
 4. HUAWEI INVESTMENT & HOLDING
 5. APPLE
 6. SAMSUNG ELECTRONICS
 7. VOLKSWAGEN
 8. INTEL
 9. ROCHE
 10. JOHNSON & JOHNSON

Do prvej 2500-ky patrí 361 spoločností so sídlom v EÚ, na ktoré pripadá 17,6 % celkových investícií do výskumu a vývoja, 822 spoločností z USA (40,2 %), 678 čínskych spoločností (17,9 %), 233 japonských spoločností (10,4 %) a 406 spoločností zo zvyšku sveta (RoW, 13,9 % výskumu a vývoja). Do skupiny RoW patria spoločnosti z Južnej Kórey (53), Švajčiarska (55), Spojeného kráľovstva (95), Taiwanu (84) a spoločnosti so sídlom v ďalších 18 krajinách.

Rozšírená vzorka 1000 spoločností EÚ obsahuje značný počet malých a stredných podnikov v odvetviach zdravotníctva a ICT s povzbudivými trendmi v roku 2021.

Top 10 EÚ firiem podľa objemu investícií do VV (7 je z Nemecka):

 1. VOLKSWAGEN
 2. MERCEDES-BENZ
 3. BMW
 4. ROBERT BOSCH
 5. STELLANTIS
 6. SANOFI
 7. BAYER
 8. SAP
 9. SIEMENS
 10. NOKIA

Viac informácií: The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard

Zdroj: SLORD, Európska komisia