Európsky SME Fund podporí MSP v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva

Európska komisia a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 23. januára spustili nový EU SME Fund na rok 2023, ktorý ponúka poukazy na duševné vlastníctvo pre MSP so sídlom v EÚ.

EU SME Fund s celkovým rozpočtom 60,1 milióna EUR na roky 2022 – 24 (27,1 milióna EUR na rok 2023), ponúka tieto služby:

  • úhrada 90 % poplatkov účtovaných členskými štátmi za služby skenovania duševného vlastníctva;
  • úhrada 75 % poplatkov účtovaných úradmi duševného vlastníctva (vrátane národných úradov duševného vlastníctva, Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Úradu Beneluxu pre duševné vlastníctvo) za registráciu ochranných známok a dizajnov;
  • úhrada 50 % poplatkov účtovaných Svetovým úradom duševného vlastníctva za získanie medzinárodnej ochrany ochranných známok a dizajnov.

Od marca bude EU SME Fund tiež ponúkať nasledovné služby:

  • úhrada 75 % poplatkov, ktoré si účtujú národné patentové úrady a Európsky patentový úrad za registráciu patentov;
  • úhrada 50 % poplatkov za prihlášku, ktoré účtuje Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín za registráciu nových odrôd rastlín;
  • od druhej polovice roku 2023 by sa mohli hradiť aj náklady na počiatočné poradenstvo súvisiace s presadzovaním práva.

Fond pre MSP v roku 2023 bude po prvýkrát pokrývať aj európske patenty na podporu inovácií a investícií a ochranu odrôd rastlín na zlepšenie potravinovej bezpečnosti.

Aktuálne je otvorené pre:

  • slovenské firmy: 1000 eur podpora pre obchodné známky a dizajn
  • české firmy: 1000 eur podpora pre obchodné známky a dizajn; IP scan až do 1350 eur

Akciu bude realizovať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo prostredníctvom výziev na predkladanie návrhov. Žiadosti sa budú skúmať a hodnotiť na základe poradia prijatia žiadostí od MSP.

Viac informácií o EU SME Fund