Cenu EÚ za vedu pre občanov (Grand Prize 60 tisíc eur)

Cena Európskej únie za vedu pre občanov oceňuje významné úspechy rozvoja vedomostí prostredníctvom posilnenia postavenia občianskej spoločnosti, informuje GrantUP. Hľadajú sa nominácie z rôznych iniciatív, ktoré demonštrujú príklady spolupráce občanov s vedou a výskumom, ako aj vedcov a výskumníkov, ktorí sa angažujú v spoločnosti. Návrhy je možné zasielať do 13. marca.

Iniciatíva môže pozostávať z projektu, série projektov, aktivity alebo série aktivít. Výherné nominácie budú ocenené finančnou odmenou vo výške dvakrát 20 tisíc eur a 60 tisíc eur pre najvyššiu cenu.

Príklady typov vhodných iniciatív zahŕňajú:

  • (digitálny) humanitný výskum so zapojením občanov,
  • vedecká angažovanosť pre občanov s občanmi,
  • komunikácia vedy a výskumu s občanmi ako aj zapojenie občanov do komunikácie vedy a výskumu,
  • participatívny a participatívny umelecky vedený výskum,
  • vedecké vzdelávanie, ktoré zapája občanov a
  • iné vynikajúce iniciatívy v oblasti občianskej vedy, napr. pokiaľ ide o činnosti a výsledky, zainteresované strany alebo vplyv politiky.

Vo finále budú ocenené 3 víťazné iniciatívy a to nasledovne:

  • Grand Prize v hodnote 60 tisíc eur
  • Diversity & Collaboration Award v hodnote 20 tisíc eur
  • Digital Communities Award v hodnote 20 tisíc eur

Viac informácií:

Prevzaté z GrantUP, kde nájdete množstvo skvelých informácií o grantoch, ako aj sériu podcastov.