Finančná podpora pre MSP so záujmom o trh Spojených arabských emirátov v oblasti potravín a biologických riešení

V rámci projektu F2F Health Matters bola vyhlásená výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem preniknúť na trh Spojených arabských emirátov. Výzva je otvorená do 7. júna 2023 a je určená pre MSP pôsobiace v vybraných oblasti zdravé potraviny, biologické (prírodné) funkčné prísady (prísady, aditíva, iné technické pomocné látky) a biologické riešenia (bio-hnojivá, biologické pesticídy, stimulanty a ďalšie bio-technologické riešenia pre oblasť poľnohospodárstva).

Vybrané MSP, ktoré majú záujem exportovať svoje produkty na trh SAE, majú možnosť získať nasledovné formy podpory:

  • Konzultačné služby – poradenstvo a služby konzultantov do výšky 3 000 € – na mieru šité poradenstvo k tomu, ako sa dostať na trh SAE, pomoc pri hľadaní obchodných partnerov a pod.;
  • Účasť na podnikateľskej misii – preplatenie cestovných nákladov do výšky 2 000 € – plánovaná je kolektívna misia do SAE v januári/februári 2024;
  • Účasť na školeniach zameraných na špecifiká trhu SAE (vstup na trh, regulácie, marketing a pod.)

Bližšie informácie ohľadne výzvy a procesu uchádzania sa o uvedené formy podpory sú dostupné na Get involved: F2F Project. Na stránke je priamo dostupný aj formulár pre zapojenie sa do výzvy (Application form – UAE).

Projekt na Slovensku zastrešuje Bioeconomy Cluster, preto záujemcov o výzvu prosíme kontaktovať priamo klaster e-mailom na info@bioeconomy.skKlaster vám zároveň poskytne všetky potrebné informácie, ako i plnú podporu pri vypĺňaní prihlasovacieho formulára.

Zdroj: Enterprise Europe Network