Výzva na podporu prípravy návrhov projektov programu Horizont Európa

Ak ste koordinátorom alebo partnerom v projektoch vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa, máte možnosť získať podporu. Výzva je určená pre nepodnikateľské výskumné organizácie a podniky, ktorých projektové zámery získali minimálne 50% hodnotenia vo výzvach programu Horizont Európa alebo vo výzvach doplnkového programu Euratom.

Pokračovať v čítaní článku “Výzva na podporu prípravy návrhov projektov programu Horizont Európa”

Ako by mal vyzerať pitch deck (nielen) pre EIC Accelerator

Prihláška na krátky návrh EIC Accelerator pozostáva z 3 častí: online formulár, video a pitch deck. Práve k poslednej časti pripravil projekt spájajúci Národné kontaktné body programu Horizont Európa pre inovácie príručku s odporúčaniami, čo by v tejto prezentácii nemalo chýbať.

Pokračovať v čítaní článku “Ako by mal vyzerať pitch deck (nielen) pre EIC Accelerator”

EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc pre firmy v oblasti mestskej mobility

EIT Urban Mobility poskytne podporu financovania pre startupy a MSP, ktoré ponúkajú inovatívne riešenia mestskej mobility s cieľom vytvoriť v mestách príjemnejšie a zdravšie prostredie.

Pokračovať v čítaní článku “EIT Urban Mobility poskytne finančnú podporu až do výšky 500 tisíc pre firmy v oblasti mestskej mobility”

EIC hľadá expertov, ktorí pomôžu financovaným účastníkom zavádzať inovácie na trh

Program EIC Tech to Market v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC) hľadá odborníkov, ktorí môžu podporiť príjemcov pomoci v rámci programov EIC Pathfinder a EIC Transition pri zavádzaní ich deeptech inovácií z laboratória na trh v týchto profiloch: mentor, expert na trh, analytik, dodávateľ venture služieb.

Pokračovať v čítaní článku “EIC hľadá expertov, ktorí pomôžu financovaným účastníkom zavádzať inovácie na trh”

Podcast EIC Game Changers: Ako vytvoriť inovatívny biznis z prevratných myšlienok

Ak hľadáte zaujímavý materiál na počúvanie, skúste podcast Európskej rady pre inovácie EIC: Od radikálneho nápadu k inovatívnemu podnikaniu. Je plný príbehov o výskume, inováciách a skvelých radách, ktoré vám pomôžu uviesť vaše nápady do života.

Pokračovať v čítaní článku “Podcast EIC Game Changers: Ako vytvoriť inovatívny biznis z prevratných myšlienok”

EIT pre kultúru a kreativitu otvoril 5 nových výziev na podávanie návrhov

EIT Culture & Creativity vyhlásil 5 výziev na podávanie návrhov pre oblasť vzdelávania, inovácií, spoločnosti a venture. Každá z výziev bude otvorená do konca mája 2023. 23. apríla sa k nim bude konať informačný deň.

Pokračovať v čítaní článku “EIT pre kultúru a kreativitu otvoril 5 nových výziev na podávanie návrhov”

Modelová zmluva ku grantom európskych programov s vysvetlivkami

Začiatkom apríla bola publikovaná aktuálna verzia anotovanej zmluvy o grante pre priamo riadené európske programy, vrátane Horizont Európa s podrobným vysvetlením k jednotlivým zmluvným článkom ako aj preukazovaniu nákladov.

Pokračovať v čítaní článku “Modelová zmluva ku grantom európskych programov s vysvetlivkami”

Bezplatné služby pre výskumníkov a inovátorov na podporu využitia a zhodnotenia výsledkov výskumu

Kancelária SLORD pripravila novú príručku sumarizujúcu rôzne bezplatné nástroje napomáhajúce využitiu a zhodnocovaniu výsledkov výskumu a inovácií. Príručka združuje rôzne európske, ale i slovenské služby zamerané na správu duševného vlastníctva, vytváranie a podporu startupov, prepájanie s investormi a mnohé iné.

Pokračovať v čítaní článku “Bezplatné služby pre výskumníkov a inovátorov na podporu využitia a zhodnotenia výsledkov výskumu”

EIT Health otvára 3 bootcampy pre early-stage startupy zamerané na zdravotnícke technológie

Do konca mája je možné poslať prihlášku na niektorý z troch otvorených bootcampov európskej iniciatívy EIT Health zameraných na segmenty digitálneho zdravia, zdravotníckych pomôcok, medtech a pacientských inovácií.

Pokračovať v čítaní článku “EIT Health otvára 3 bootcampy pre early-stage startupy zamerané na zdravotnícke technológie”

Nová stratégia výskumu a inovácií do roku 2030 je schválená a chce výrazne posunúť Slovensko

Vláda SR schválila tento týždeň Národnú stratégiu výskumu, vývoja a inovácií do roku 2030. Okrem iného si stanovuje 3 ambicózne ciele: Posunúť Slovensko z 24. na 14. priečku v Európskom inovačnom rebríčku; zvýšiť podiel investícií súkromného sektora do vedy, výskumu a inovácií z 0,5% na 1,2% HDP a zvýšiť dôveru a spoluprácu naprieč výskumným a inovačným ekosystémom.

Pokračovať v čítaní článku “Nová stratégia výskumu a inovácií do roku 2030 je schválená a chce výrazne posunúť Slovensko”