Výzva EIT na nové KIC (Food & Manufacturing)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) uverejnil výzvu na predkladanie návrhov na nové Znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities – KIC) pre vytvorenie dvoch nových KIC v oblasti potravín pre budúcnosť (EIT Food) a výroby s pridanou hodnotou (EIT Manufacturing). Uzávierka výzvy je 14.7.2016. Viac informácií…