Kontakty na bruselské zastúpenia kancelárií pre výskum

Česká styčná kancelária pre výskum, vývoj a inovácie (CZELO) pripravila prehľad aktérov výskumu, vývoja a inovácií, ktorí pôsobia v Bruseli. Ide o zoznam kontaktov na jednotlivé styčné kancelárie členských krajín pre výskum, relevantné zastúpenie asociáciou (národných, európskych a medzinárodných), univerzít, výskumných ústavov a združení, technologických platforiem a európskych inštitúcií v Bruseli.

Aktuálna verzia aktérov (február 2016) je k dispozícii na tejto linke …

Zdroj: CZELO