Výsledky 4. uzávierky programu Eurostars

Z 333 žiadostí v ostatnej výzve európskeho programu Eurostars na podporu výskumne orientovaných MSP bez ohľadu na priority, bolo zafinancovaných 113 projektov, čo predstavuje úspešnosť až 34%. Všetky projekty, ktoré prešli hodnotením kvality získali financovanie.

Najbližšia uzávierka na predkladanie návrhov je 15.9.2016.

Ďalšie informácie:

eurostars