Duševné vlastníctvo v projektoch H2020

Technologické centrum AV ČR vydalo ďalšiu vynikajúcu brožúru edície Vademecum H2020 – Duševné vlastníctvo v projektoch Horizont 2020. Zameriava sa na dôležité aspekty ochrany existujúcich znalostí, ktoré do projektov vstupujú ako aj výsledkov, vytvorených v rámci produktov. Brožúrka vyšla v elektronickej verzii, je v českom jazyku a je k dispozícii na bezplatné stiahnutie na stránkach Technologického centra AV ČR.

IPR_H2020_TCCAS