RegioStars Awards 2016: Cena pre inovatívne projekty

Súťaž RegioStars Awards hľadá úspešné riešenia regionálneho rozvoja a inovatívne projekty, ktoré môžu byť atraktívne a inšpirujúce aj pre iné regióny. Cieľom súťaže je oceniť originálne a inovatívne projekty financované z fondov Európskej únie (EÚ). Prihlášky sa podávajú do 15.4.2016.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty z týchto oblastí:

  • Inteligentný rast: vznikajúce príležitosti v globálnej ekonomike
  • Trvalo udržateľný rozvoj: obehová ekonomika
  • Inkluzívny rast: integrované bývanie – budovanie inkluzívnych a nesegregovaných komunít
  • Citystar: inovatívne riešenia pre udržateľný mestský rozvoj
  • Efektívny manažment: má význam riadiť inak

Projekty do súťaže prihlasujú Riadiace orgány jednotlivých operačných programov, prípadne nimi poverení projektoví manažéri. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazným projektom sa uskutoční dňa 11. októbra 2016 v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest v Bruseli.

Prihlášky je možné podávať cez oficiálnu stránku RegioStars Awards 2016.

Finalistov RegioStars Awards 2015 si môžete stiahnuť tu…

regiostars

Pripravené s použitím informácií z RegioStars Awards a SIEA.