Vláda schválila návrh programov APVV 2016-2019

Vláda SR prijala návrh programov Agentúry na podporu výskumu na obdobie rokov 2016-2019, v ktorom sa okrem iného rieši aj podporu prípravy a realizácie riešenia projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020.

Viac informácií nájdete tu … (Rokovania vlády)