APVV pripravuje výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v týchto dňoch pripravuje vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s označením PP H2020. Continue reading “APVV pripravuje výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020”

APVV zverejnila výzvu Slovensko – Čína RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. Continue reading “APVV zverejnila výzvu Slovensko – Čína RD 2018”

APVV rozdeľuje prvé prostriedky na projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyčlenila 33 miliónov eur pre 154 rôznych vedeckých projektov z celého Slovenska. Štvrť milióna eur pridelila napríklad aj dvom projektom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či trom rôznym ústavom Slovenskej akadémie vied.
Continue reading “APVV rozdeľuje prvé prostriedky na projekty”

APVV vyhlasuje výzvu na výskumné projekty za 33 mil. eur

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja s uzávierkou 4.12.2017. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v tejto výzve bude 33 mil. EUR. Continue reading “APVV vyhlasuje výzvu na výskumné projekty za 33 mil. eur”

APVV vyhlasuje, že nemá dostatočné prostriedky na plnenie svojich záväzkov

Vzhľadom na meškanie vo financovaní projektov všeobecnej výzvy VV2016 a blížiacom sa termíne vyhlásenia všeobecnej výzvy VV2017 vydala Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) prehlásenie o aktuálnom stave financovania. Rozpočet Agentúry na rok 2017 je približne 30 miliónov Eur, čo znamená, že na pokrytie všetkých už zazmluvnených záväzkov APVV chýba k dnešnému dňu približne 5,15 miliónov Eur. Continue reading “APVV vyhlasuje, že nemá dostatočné prostriedky na plnenie svojich záväzkov”

Nová výzva APVV: Slovensko – Rakúsko 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila 31.5.2017 verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike. Uzávierka je 1.8.2017. Viac informácií tu …

Nová výzva APVV: Slovensko – Taiwan 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan). Uzávierka je 3.7.2017. Viac informácií tu.

Nová výzva APVV na podporu výskumu a vývoja Slovensko – Čína 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. Uzávierka výzvy je 15.5.2017.  Continue reading “Nová výzva APVV na podporu výskumu a vývoja Slovensko – Čína 2017”