Aktuálny stav čerpania APVV: Väčšina finančných prostriedkov na rok 2018 je už minutá

APVV aktuálne už poskytla vedcom väčšinu finančných prostriedkov za rok 2018. Na financovanie projektov poskytla už 32,7 mil. eur, čo predstavuje 81 % z prideleného rozpočtu v tomto roku. Continue reading “Aktuálny stav čerpania APVV: Väčšina finančných prostriedkov na rok 2018 je už minutá”

APVV vyhlásila výzvu Slovensko – Poľsko 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike. Continue reading “APVV vyhlásila výzvu Slovensko – Poľsko 2018”

APVV vyhlásilo ďalšie bilaterálne výzvy na spoluprácu s Portugalskom a Izraelom

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a v Izraelskom štáte a medzi organizáciami v SR a v Portugalskej republike. Continue reading “APVV vyhlásilo ďalšie bilaterálne výzvy na spoluprácu s Portugalskom a Izraelom”

Vyhlásenie výzvy APVV: Slovensko – Kórea 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike (Južná Kórea). Continue reading “Vyhlásenie výzvy APVV: Slovensko – Kórea 2018”

APVV vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila na konci marca verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“. Continue reading “APVV vyhlásila výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020”

APVV pripravuje výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v týchto dňoch pripravuje vyhlásenie otvorenej verejnej výzvy na predkladanie žiadostí v rámci programu „Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020 – Horizont 2020“ s označením PP H2020. Continue reading “APVV pripravuje výzvu na podporu prípravy projektov v programe Horizont 2020”

APVV zverejnila výzvu Slovensko – Čína RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike. Continue reading “APVV zverejnila výzvu Slovensko – Čína RD 2018”

APVV rozdeľuje prvé prostriedky na projekty

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyčlenila 33 miliónov eur pre 154 rôznych vedeckých projektov z celého Slovenska. Štvrť milióna eur pridelila napríklad aj dvom projektom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave či trom rôznym ústavom Slovenskej akadémie vied.
Continue reading “APVV rozdeľuje prvé prostriedky na projekty”

APVV vyhlasuje výzvu na výskumné projekty za 33 mil. eur

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja s uzávierkou 4.12.2017. Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v tejto výzve bude 33 mil. EUR. Continue reading “APVV vyhlasuje výzvu na výskumné projekty za 33 mil. eur”