Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur

Európska komisia dnes zverejnila návrh štruktúry, fungovania a rozpočtu jednotlivých kapitol nového rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021-2027, ktorý bude niesť meno Horizon Europe. Návrh bude predložený Európskemu parlamentu na schválenie. Continue reading “Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur”

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Continue reading “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Vizualizácia výsledkov Európskej rady pre výskum (ERC)

Technologické centrum AV ČR zverejnilo interaktívnu aplikáciu, ktorá prináša vizuálne porovnanie európskych krajín v počtoch pridelených grantov ERC (základný výskum v programe Horizont 2020), počtoch návrhov projektov a ich úspešnosti. Údaje sú k dispozícii pre každý rok zvlášť aj súhrnne pre všetky roky. Continue reading “Vizualizácia výsledkov Európskej rady pre výskum (ERC)”

Ako získať grant ERC na základný výskum? Poradia vám tí úspešní

Nezávislosť. Sloboda bádania. Päťročná finančná stabilita. To sú najčastejšie odpovede držiteľov grantov Európskej výskumnej rady (ERC) na otázku, aké im štedrá podpora Európskej výskumnej rady priniesla výhody. Magazín vysokých škôl Universitas oslovil dvanásť českých a slovenských vedcov, ktorí na prestížnej granty dosiahli. A čo je podľa nich pre získanie štedré vedeckej podpory najdôležitejšie? Rozhýbať sa a žiadosť o pomoc si vôbec podať. Continue reading “Ako získať grant ERC na základný výskum? Poradia vám tí úspešní”

Ján Tkáč je jediným Slovákom, ktorý získal grant Európskej rady pre výskum (ERC)

Pri príležitosti vydania nového pracovného programu základného výskumu – Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC), v rámci programu Horizont 2020, sa vrátim k informácii o doposiaľ jedinom úspešnom slovenskom vedcovi v tejto schéme. Vedec roka a jediný slovenský držiteľ grantu ERC, Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV rieši projekt ELENA “Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami”.  Continue reading “Ján Tkáč je jediným Slovákom, ktorý získal grant Európskej rady pre výskum (ERC)”

Aktuálne informácie pre ERC granty (základný výskum v H2020) na rok 2018

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) zverejnila informácie týkajúce sa predkladania návrhov pre výzvy v roku 2018. Ide o nový pracovný program, príručky pre predkladateľov a hodnotiteľov. Continue reading “Aktuálne informácie pre ERC granty (základný výskum v H2020) na rok 2018”

Pozrite si projekty financované Európskou radou pre výskum (ERC)

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) spustila aplikáciu, ktorá umožňuje vyhľadávať projekty, ktoré v minulosti získali finančnú podporu ERC. Projekty možno filtrovať podľa schémy financovania, roku výberového konania, panelu a/alebo krajiny hostiteľskej inštitúcie. Stránka obsahuje informácie o projektoch, ktoré sú financované od vzniku ERC, v roku 2007. Celkovo je to vyše 7000 projektov. Na Slovensku sa realizuje jediný. Continue reading “Pozrite si projekty financované Európskou radou pre výskum (ERC)”

10 rokov Európskej rady pre výskum (ERC)

Európska rada pre výskum už 10 rokov financuje tých najlepších európskych výskumníkov. Projekty už získalo 7 tisíc excelentných vedcov. Niektorí ju označujú ako európsku Nobelovu cenu. 6 držiteľov grantu ERC už Nobelovu cenu získalo. V počte grantov na obyvateľa rebríček vedie Švajčiarsko a uzatvára Slovensko.  Continue reading “10 rokov Európskej rady pre výskum (ERC)”

Rekordný rozpočet pre základný výskum v programe Horizont 2020

Podobne ako ostatné časti programu Horizont 2020, aj základný výskum, financovaný Európskou radou pre výskum (ERC), navyšuje na rok 2017 svoj rozpočet, tentokrát až na 1,8 mld. euro. Táto suma pôjde na projekty skúsených i mladších výskumníkov, riešiacich prelomové oblasti výskumu svetovej úrovne. Continue reading “Rekordný rozpočet pre základný výskum v programe Horizont 2020”

Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup

Od júla 2016 platí plošne pre všetky nové projekty programu Horizont 2020 povinnosť uplatňovať otvorený prístup k výskumným dátam (Open Access). Prečítajte si nižšie o čo ide, keď budete pripravovať nové projekty, alebo sa stanete súčasťou konzorcia, aby ste predišli prípadným prekvapeniam.
Continue reading “Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup”