Ako Slovensku (ne)darí v rámcovom programe Horizont 2020. Pozrite si veľkú štatistiku a top účastníkov

Od roku 2014 získali slovenské organizácie z rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 spolu takmer 100 mil. eur v 344 projektoch. V príspevku na obyvateľa obsadzuje Slovensko spomedzi členských krajín EÚ 25. priečku. Pozrite si bližšie informácie, výsledky a top 10 organizácií a MSP. Výzvy sú programu otvorené až do konca roku 2020!

h2020-2019-10-stats-banner

Doposiaľ program Horizont 2020 rozdelil takmer 46 miliárd eur vo vyše 25 tisíc projektoch. Nižšie nájdete výsledky Slovenska podľa viacerých kritérií a ich grafické porovnanie.

Aktuálne súhrnné výsledky slovenských organizácií podľa oficiálnej databázy EK ECORDA (október 2019):

 • celkový príspevok pre slovenské organizácie je 97,63 mil. eur, čo je 0,23% celkového doposiaľ rozdeleného príspevku
 • 344 podpísaných zmlúv s účasťou 468 organizácií (pozrite si top 10 nižšie)
 • najviac z programu získali súkromné firmy (44%), univerzity (36%) a výskumné organizácie (11%)
 • 121 slovenských malých a stredných podnikov získalo 20 mil. eur (pozrite si top 10 MSP nižšie)
 • najviac spolupracujeme s Nemeckom, Francúzskom a Talianskom (pozrite si spolupracujúce krajiny nižšie)
 • celkovo podalo projekt 3176 organizácií v 2530 projektoch
 • celková úspešnosť je 13%, čo je mierne vyššia ako priemerná úspešnosť (12%)
 • jediný projekt v European Research Coucil (viac informácií)
 • 14 účastí v European Innovation Coucil (zoznam firiem vrátane SME Instrument)
 • 75 certifikátov Seal of Excellence (viac informácií)
 • projekty hodnotí 189 slovenských expertov

Pozrite si poradie členských krajín EÚ podľa celkového príspevku z EÚ (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-eu28-by-ec-contribution

Tematické rozdelenie príspevku EÚ pre slovenské organizácie (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-sk-thematic

Umiestnenie Slovenska medzi členskými krajinami EÚ sa pohybuje od 19. do 25. miesta (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie). V čistom príspevku na obyvateľa sa nachádzame na nepeknom 25. mieste.

h2020-2019-10-stats-sk-ranking

Rozdelenie príspevku EÚ pre slovenské organizácie podľa typu organizácie (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-sk-org

Top 10 slovenských organizácií podľa získaného príspevku z EÚ (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-sk-top10

Top 10 slovenských malých a stredných podnikov podľa získaného príspevku z EÚ (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-sk-top10-sme

S týmito krajinami najčastejšie spolupracujú slovenské organizácie (kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie):

h2020-2019-10-stats-sk-collaboration

Rozdelenie príspevku SR podľa krajov:

h2020-2019-10-stats-sk-vuc

S vizualizáciou sa môžete pohrať na tomto odkaze