Ján Tkáč je jediným Slovákom, ktorý získal grant Európskej rady pre výskum (ERC)

Pri príležitosti vydania nového pracovného programu základného výskumu – Európskej rady pre výskum (European Research Council – ERC), v rámci programu Horizont 2020, sa vrátim k informácii o doposiaľ jedinom úspešnom slovenskom vedcovi v tejto schéme. Vedec roka a jediný slovenský držiteľ grantu ERC, Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV rieši projekt ELENA “Elektrochemické lektínové a glykánové biočipy integrované s nanoštruktúrami”. 

electrochemical_ectin_glycan_biochips_integrated_with_nanostructures_elena
Foto: ERC

Cieľom tohto projektu je vývoj, fundamentálna charakterizácia a najmä následná aplikácia biočipov v rozpoznávaní glykokódu s využitím nanotechnológií. Navyše budú na analýzu glykokódu využité detekčné techniky, ktoré sa budú čo najviac približovať prirodzenému rozpoznávaniu glykánov v prírode. V konečnej fáze budú biočipy využité v analýze niektorých ochorení a pri identifikácii markerov chorôb.

125570-jan-tkac-clanokw
Ing. Ján Tkáč, DrSc. (foto: Ivan Majerský, Pravda)

Ing. Ján Tkáč, DrSc. (1972) je absolventom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, absolvoval stáže vo Švédsku i Anglicku. Je autorom 47 publikácií v zahraničných časopisoch, 4 kapitol v knihách a vyše 780 citácií. Je recipientom prestížneho štipendia Marie Curie Individual Fellowship, člen víťazného tímu v celosvetovej súťaži podnikateľských zámerov Nanochallenge, člen oceneného kolektívu na Cenu SAV za vedecko-výskumnú činnosť a člen špičkového vedeckého tímu v SAV.

Prečítajte si článok na stránke ERC. Stiahnite si ERC Annual report 2016.

Použité informácie z článku SAV “ERC grant Jánovi Tkáčovi z Chemického ústavu SAV”.


ERC zverejnila pracovný program a podporné dokumenty na posledné tri roky programu. 

Výskum na hraniciach financovaný Európskou radou pre výskum (European Research Council – ERC) – pozrite si viac informácií:

Články z portálu EurActiv.sk o ERC: