Aktuálne informácie pre ERC granty (základný výskum v H2020) na rok 2018

Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC) zverejnila informácie týkajúce sa predkladania návrhov pre výzvy v roku 2018. Ide o nový pracovný program, príručky pre predkladateľov a hodnotiteľov.

Európska rada pre výskum zverejnila predpokladanú výšku pomoci jednotlivých typov projektu na rok 2018. Celková alokácia je 1,86 miliárd eur. Bol tiež zverejnený predpokladaný harmonogram jednotlivých grantových výziev.

Výzva na podávanie žiadostí o ERC Starting Grant a ERC Synergy Grant by mala byť zverejnená v auguste 2017 s uzávierkou v októbri 2017 a v novembri 2017. Výzva na podávanie žiadostí o ERC Consolidator Grant bude vyhlásená v októbri 2017 s uzávierkou v februári 2018 a ERC Advanced grant bude vyhlásená v máji 2018 s uzávierkou v auguste 2018.

Uvedené termíny sú predbežné.

Príručky pre predkladateľov návrhov:

  • Synergy Granty výzva 2018 tu,
  • Starting a Consolidator Granty tu.

Príručky pre hodnotiteľov:

  • Synergy Granty tu
  • Starting, Consolidator & Advanced Granty tu.

Definitívnu verziu pracovného programu 2018 tu (publikované 2.8.2017). Nový pracovný program zavádza tzv. Synergy Grants (viac v článku H2020.cz)

Zdroj: CZELO.cz, H2020.cz


InnoNews prináša viac informácií o ERC:

Niektoré z dnešných najvýznamnejších vynálezov sú výsledkom našej prirodzenej zvedavosti, keď sa zaujímame o to, ako svet funguje. Aj keď výskum vedený zvedavosťou na hraniciach poznaniach zriedka podporuje priamo komerčné produkty, aj tieto objavy motivujú početné inovácie. Práve hraničný výskumvšak v obdobiach hospodárskych ťažkostí často znáša obmedzenia ako prvý, čo je aj dôvodom, prečo EÚ prostredníctvom ERC zvyšuje úroveň investícií. Jediným kritériom financovania zo strany EÚ, poskytovaného jednotlivým výskumníkom alebo výskumným tímom, je excelentnosť. Financovanie: 13,095 miliardy EUR

ERC_10Y