EIT InnoEnergy PhD School prijíma žiadosti na PhD štúdium

Európsky technologický a inovačný inštitút (EIT) InnoEnergy otvoril prijímanie žiadostí do InnoEnergy PhD School. Termín uzávierky je 5. novembra 2017. Doktorandi musia preukázať záujem o inovácie v oblasti energetiky, pracovať na doktorandskej práci so silným potenciálom pre inovácie a podnikanie napojené na priemyselné partnerov.

Hodnotiaca komisia posúdi všetky žiadateľa a pozve najlepších kandidátov na osobný pohovor. Zápis je realizovaný formou formálnej dohody medzi EIT InnoEnergy a zamestnávateľom a vzdelávací program trvá, pokiaľ je zabezpečené finančné krytie štúdia.

Viac informácií o:

Ďalšie informácie o EIT na InnoNews:

EIT_InnoEnergy

Zdroj: CZELO.cz.