Európsky inštitút inovácií a technológií (EIT) v číslach

Koncept Európskeho inštitútu inovácií a technológií (EIT) vznikol z dôvodu lepšieho prepojenia troch významných pólov rozvoja: vzdelávania, výskumu a podnikateľského prostredia. EIT je založený na novátorskej koncepcii stredísk cezhraničného partnerstva súkromného a verejného sektora známych ako znalostné a inovačné spoločenstvá (KIC). V súčasnosti funguje 5 partnerstiev (KIC) v oblasti klímy, surovín, IKT, energie a zdravia. V najbližších rokoch by sa k nim mali pridať ďalšie dve – v oblasti potravín (Food4Future) a výroby (Added-value Manufacturing). Pozrite sa ako EIT funguje a aké sú jeho vybrané doterajšie úspechy.

EIT sústreďuje v svojich partnerstvách prestížne európske univerzity, výskumné laboratóriá a firmy. V rámci tematických KIC-ov sa snaží podporiť vývoj inovatívnych produktov a služieb, iniciovať zakladanie nových podnikov a vzdelávať novú generáciu podnikateľov.

Nasledujúci obrázok predstavuje komunitu EIT:

eit_pres_1

EIT je súčasťou programu Horizont 2020. V rámci neho bude na EIT v rokoch 2014-2020 alokovaných vyše 2,4 miliardy eur, čo predstavuje navýšenie oproti predchádzajúcemu obdobiu až o 800%.

eit_pres_2

V súčasnosti má EIT viac ako 800 partnerov z rôznych oblastí:

eit_pres_3

Investičná stratégia EIT kombinuje zdroje z EIT (25%) a z partnerstiev KIC (75%):

eit_pres_4

Existujúce KIC:

Viac informácií na oficiálnej stránke EIT.

One thought on “Európsky inštitút inovácií a technológií (EIT) v číslach

Komentáre sú uzavreté.