Bratislava Agenda – návrh podpory európskej reindustrializácie

Hlavným záverom konferencie REinEU2016 zameranej na obnovenie priemyselnej výkonnosti Európy je dokument s názvom “Bratislava Agenda – A call for a European Industrial Revolution to Re-industrialise Europe”, ktorý definuje 5 základných pilierov európskej reindustrializácie. Dokument bol slávnostne odovzdaný Malte, ktorá po Slovensku prevezme predsedníctvo Rady EÚ.

Hlavné piliere navrhnuté v Bratislavskej agende:

  1. zameranie na inovácie, v ktorých má EÚ výnimočné postavenie
  2. podpora talentov a zručností
  3. preklenutie inovačnej priepasti v Európe
  4. vývoj spoločného európskeho inovačného ekosystému pre reindustrializáciu
  5. zvyšovanie kvality života, ochranu zdravia a životného prostredia

Dokument si môžete preštudovať na stránkach REinEU2016.

Pozrite si aj článok na portáli EurActiv.sk

bratislavaagenda