Ako sú hodnotené projekty SME Instrument?

Pozrite sa ako sú hodnotené projekty podané do schémy SME Instrument. Ako sú vytvárané finálne počty bodov v rámci jednotlivých kritérií, ako sú jednotlivé kritéria vážené, ako sú pripravované rebríčky projektov a prečo niekedy získajú financie projekty z nižším počtom bodov.

V každej uzávierke (cut-off)je hodnotených niekoľko stoviek projektov (pri fáze 1 je vyše 2000 projektov každý kvartál). Každý návrh je hodnotený 4 nezávislými expertmi (hodnotiteľmi), ktorí prideľujú známky v jednotlivých subkritériách 3 hlavných kritérií: ‘impact’, ‘excellence’ a ‘quality and efficiency of the implementation’. V každom z hlavných kritérií môže návrh získať 1-5 bodov.

Na výpočet celkového hodnotenia, ktoré je uvedené v hodnotiacej správe (Evaluation Summary Report – ESR), sa používa medián známok 4 hodnotiteľov. Celkové hodnotenie je súčet mediánov a určuje, či projekt prešiel cez prahové hodnoty (threshold) a teda či bude zaradný v zoradení návrhov (ranking). Prahová hodnota pre fázu 1 je 13 bodov a pre fázu 2 je to 12 bodov.

Pri zoraďovaní je najdôležitejší výsledok kritéria ‘impact’, pretože tento je vážený hodnotou 150% a zároveň posúva vyššie projekty pri rovnakom normalizovanom (váženom) počte bodov.

V prípade nejasností ma kontaktujte a rád vám celý systém vysvetlím.

Podrobný popis a príklady nájdete v dokumente “SME Instrument scoring and selection of proposals”.

evaluation