Top tech oblasti programu Eurostars sú Berlín, Soul a Štokholm. Slovenské firmy majú 7 projektov

V ostatnej výzve európskeho programu Eurostars, ktorý financuje výskumné MSP, bolo zafinancovaných 119 projektov za 177 mil. eur. Priemerná úspešnosť dosahuje približne 30%. Od začiatku fungovania programu (2014) bolo zafinancovaných 689 projektov za 1,2 miliardy eur.

Program Eurostars financuje výskum a vývoj nových produktov a služieb, ktoré sú blízko trhu. Funguje už od roku 2008 s podporou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, resp. 7.RP) a národného spolufinancovania členských štátov.

Slovenské firmy sa zatiaľ účastnia týchto projektoch Eurostars 2 (2014-2020) – informácia nezahŕňa dáta k 7. uzávierke:

 • The Entrepreneur Test / Designing & Building an Entrepreneur Test App with associated Micro Courses (2014-2017)
  Slovenský účastník: M95.sk s.r.o.
 • My Own Agency Connector / Connecting freelance translators to content management systems and statistical machine translations (2015-2017)
  Slovenský účastník: CNS Soft s.r.o.
 • RUBBEX / Optimisation of Rubber Extrusion Systems Used in Tyre Bead Making by Mathematical Modelling (2015-2017)
  Slovenský účastník: Vipo a.s.
 • Doublelayer / Development of two layered cable joints, branches and junction boxes with insulating and conductive (2015-2018)
  Slovenský účastník: Europur s.r.o.
 • EMBEET / Environment for Model-Based Embedded Systems Engineering and Testing (2016-2018)
  Slovenský účastník:  CNS Soft s.r.o.
 • HPC Boiler / Developing a standard and integrated boiler using cloud HPC with processors as a heat source (2017-2019)
  Slovenský účastník: Skl Cuting s.r.o

Lokalizácia slovenských firiem s projektov Eurostars (prevzaté z vizualizácií výsledkov Eurostars):

eurostars_sk_locations

Kompletné výsledky výzvy nájdete tu.

Ďalšie informácie o programe Eurostars: