Stav implementácie štrukturálnych fondov na Slovensku a v EÚ

Len na Slovensku je plánovaných vyše 15 miliárd eur na Európske investičné a štrukturálne fondy (ESIF). Čo v našej krajine znamená plánovaných vyše 2700 grantov pre firmy, vyše 11 tisíc poradenstiev pre firmy, vyše 5 tisíc startupov a mnohé ďalšie. Pozrite sa na plány a aktuálny stav v SR a ostatných krajinách EÚ.

Stav implementácie v SR:

esif_sk_state1

Rozdelenie plánovaného príspevku v SR:

esif_sk_state2

Viac informácií a odkazy: