Verejná konzultácia k digitálnym inováciám v zdravotníctve

Európska komisia otvorila v júli verejnú konzultáciu o tom, ako by Európa mala podporovať digitálnu inováciu v oblasti zdravia a starostlivosti v prospech občanov a systémov zdravotnej starostlivosti v Európe.

Medicine doctor hand working with modern computer interface as m

V rámci konzultácie sa zozbierajú informácie o troch hlavných pilieroch:

  1. Bezpečný prístup občanov k ich zdravotným údajom a možnosť šíriť ich cezhranične, objasňovanie práv občanov a zvyšovanie interoperability elektronických zdravotných záznamov v Európe.
  2. Spájanie a výmena údajov a znalostí v záujme napredovania výskumu, personalizácie zdravia a starostlivosti a lepšieho predvídania epidémií.
  3. Využívanie digitálnych služieb na podporu posilnenia postavenia občanov a rozvoj integrovanej starostlivosti zameranej na jednotlivca.

Občania, organizácie pacientov, odborníci na zdravie a starostlivosť, verejné orgány, výskumníci, priemyselné odvetvia, investori, poisťovatelia a používatelia digitálnych zdravotných nástrojov sa všetci vyzývajú, aby sa podelili o svoje názory v prieskume EU Survey do 12. októbra 2017. 

Ďalšie informácie

Zdroj: Európska komisia. Obrázok: Fotolia (zdroj)