19 priemyselných oblastí, ktoré zmení blockchain (Video)

Kde všade je priestor na nasadenie technológií blockchain? O tejto technológií som už písal v predchádzajúcom článku. Pozrite si pekné video, ktoré predstavuje oblasti, kde sa blízkej budúcnosti predpokladajú významné zmeny vďaka nástupu blockchainu. Prezentuje tiež aj startupy a ich produkty, ktoré v tejto oblasti predávajú.

Medzi tieto oblasti zaraďuje bankový priemysel, cybersecurity, dodávateľské reťazce, analýzy a predpovede, siete a IoT, poistenie, preprava a zdieľané dopravné systémy, úložiská cloud, charita a odstránenie korupcie, hlasovanie a voľby, vládne systémy a znižovanie byrokracie, verejné benefity a ich distribúcia, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, energetika, online hudba, maloobchod, predaj a prevody nehnuteľností, crowdfunding a ďalšie oblasti, kde prebieha výmena dáta či transakcií.

 

Video pripravili Future Thinkers.