9 rád pre úspešný návrh (nielen pre Eurostars)

Program pre výskumné MSP – Eurostars publikoval 9 odporúčaní pre kvalitný návrh projektu. Myslím, že platia nielen pre Eurostars, ale aj pre iné projekty zamerané na vývoj a uvedenie nových projektov na trh (napr. inovačné akcie a SME Instrument programu Horizont 2020). 

Teda ide o nasledovné odporúčania:

  1. Konzultujte svoju myšlienku a procedúry programu s národným kontaktom (NPC)
  2. Dbajte na správne napísanie projektu – zrozumiteľné a jasné
  3. Skontrolujte, či spĺňate kritériá programu
  4. Preukážte, že ste schopní zvládnuť projekt (po finančnej i technickej stránke)
  5. Projekt je vždy tímová práca – pri príprave i pri realizácii
  6. Zhodnoďte technické i komerčné riziká
  7. Nezabúdajte na ochranu a využitie práv duševného vlastníctva
  8. Nepodceňte trh a komercializáciu výsledkov projektu (produkt, služba, proces, technológia)
  9. Preštudujte si dostupné príručky

Podrobnejšie rozpracovanie nájdete tu: https://www.eurostars-eureka.eu/improve-your-horizon2020-eurostars-application

Zoznam kontaktných osôb pre Eurostars.

Zoznam kontaktných osôb pre H2020 na Slovensku.

eurostars_fish