Pohľad európskych ministrov výskumu a inovácií na budúci rámcový program

Dňa 25. júla 2017 sa v Tallinne konalo neformálne rokovanie ministrov pre výskum a inovácie v rámci estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Na programe rokovania neformálneho zasadnutia boli dva body: zdôvodnenie investícií do výskumu a inovácií a európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií. 

Dopoludňajšia blok bol venovaný otázkam vplyvu výskumu, a to najmä v kontexte nadchádzajúcej diskusie o rozpočte nasledujúceho rámcového programu (FP9). Diskusia sa zamerala na nutné posilnenie komunikácie výsledkov výskumu smerom k občanom a tiež na väzby medzi vyšším vzdelávaním a výskumom.

Európske partnerstvá vo výskume a inováciách poskytujú nástroj pre vývoj spoločných vízií a cieľov prostredníctvom strategických agend. Rastie však riziko tematického prekrývaniu a roztrieštenosti. Diskusia sa zamerala na potrebu ďalšieho zjednodušovania a cieľ jednotlivých partnerstiev by mal byť vždy dôkladne definovaný.

Komisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas uviedol, že strednodobé hodnotenie je príležitosťou pre podrobnú analýzu existujúcich partnerstiev.

Tlačová správa z je dostupná tu a tu. Viac informácií tu a tu.

Viac informácií:

Prevzaté z CZELO.cz