Financovanie aj cez JPI (Joint Programming Initiatives). Ako JPI fungujú?

Iniciatívy spoločného programovania (JPI) sú ďalšou možnosťou podpory výskumu a inovácií. Realizujú vlastné výzvy an podávanie návrhov, ktoré sú spolufinancované aj z programu Horizont 2020. V súčasnosti existuje 10 JPI, z ktorých Slovensko participuje v štyroch.

Desať Iniciatív spoločného programovania (Joint Programming Initiatives – JPI) predstavilo novú brožúru, ktorá zhŕňa ich aktivity a výhody účasti v iniciatívach spoločného plánovania, ďalej poskytuje prehľad spôsobu riadenia a upozorňuje na implementačnej akcie pre nadnárodnú spoluprácu. Ďalej boli zverejnené informačné listy s prehľadom členských štátov, cieľov a kľúčových úspechov.

10 Iniciatív spoločného programovania:

jpi_10

Slovensko má účasť v nasledovných 4 JPI:

  • JPI Cultural Heritage
  • JPI Climate (ako “additional partner”)
  • JPI Neurodegenerative diseases (JPND)
  • JPI A healthy diet for a healthy life

Ako JPI fungujú a čo podporujú:

jpi_10_table

Brožúrku si môžete stiahnuť tu …

Kompletný popis aj s účasťou členských krajín

Použité informácie z CZELO.cz