V roku 2017 bude na SME Instrument takmer 440 mil. eur. Pozrite si rozpočty a uzávierky.

Po navýšení rozpočtu na projekty SME Instrument zafinancuje Európska komisia do malých a stredných podnikov takmer 440 mil. eur v 13 oblastiach. Po prepočte to znamená zhruba 900 projektov pre fázu 1 (štúdia realizovateľnosti) a asi 250 projektov pre fázu 2 (uvedenie nového produktu na trh).

Rozdelenie rozpočtu podľa tém:
smeinst_2017-budgets

Uzávierky pre rok 2017:

  • Fáza 1: 15.2.2017, 3.5.2017, 6.9.2017, 8.11.2017
  • Fáza 2: 18.1.2017, 6.4.2017, 1.6.2017, 18.10.2017

Ďalšie informácie: