Úspešné projekty zo SR v Eurostars

Program Eurostars financuje výskum a vývoj nových produktov a služieb, ktoré sú blízko trhu. Funguje už od roku 2008 s podporou rámcových programov EÚ pre výskum a vývoj (Horizont 2020, resp. 7.RP) a národného spolufinancovania členských štátov. Slovenským firmám sa doposiaľ podarilo získať účasť v 13 projektoch.

eurostars_countrydetails

Schválené projekty so slovenskou účasťou (v poradí podľa dátumu začiatku projektu od najstaršieho):

Eurostars 1 (2008-2013)

Eurostars 2 (2014-2020)

 • The Entrepreneur Test / Designing & Building an Entrepreneur Test App with associated Micro Courses (2014-2017)
  Slovenský účastník: M95.sk s.r.o.
 • My Own Agency Connector / Connecting freelance translators to content management systems and statistical machine translations (2015-2017)
  Slovenský účastník: CNS Soft s.r.o.
 • RUBBEX / Optimisation of Rubber Extrusion Systems Used in Tyre Bead Making by Mathematical Modelling (2015-2017)
  Slovenský účastník: Vipo a.s.
 • Doublelayer / Development of two layered cable joints, branches and junction boxes with insulating and conductive (2015-2018)
  Slovenský účastník: Europur s.r.o.
 • EMBEET / Environment for Model-Based Embedded Systems Engineering and Testing (2016-2018)
  Slovenský účastník:  CNS Soft s.r.o.

Ďalšie informácie:

eurostars_fish