Veľké projekty SME Instrument fázy 2 opäť nepriniesli Slovensku úspech. Pozrite sa na štatistiky.

V ostatnej 8. uzávierke veľkých projektov (fáza 2) SME Instrument bolo podaných 1378 projektov, z ktorých uspelo len 51 projektov s 58 firmami zo 16 krajín. Opäť Slovensko ostalo bez výhry. Slovenské firmy podali 9 projektov, z ktorých sa 5 umiestnilo v hodnotení (malo viac ako 12 bodov z 15 a tak získali na Slovensku nepoužiteľný Seal of Excellence), no v rámci celkovej konkurencie nezískali financovanie. Podobne ako pre fázu 1, som pripravil percentuálnu úspešnosť jednotlivých tém otvorených pre SME Instrument. 

Celková úspešnosť  fázy 2 sa tak dostala až pod 4%, čo je spôsobené enormným záujmom firiem o získanie zaujímavého financovania (až do 2,5 mil. eur) pre zavedenie nových produktov na trh s relatívne jednoduchým návrhom (30 strán). Na mieru úspešnosti má vplyv aj možnosť znovu podania neúspešných návrhov, ktorých počet je viac ako 1/4 všetkých podaných návrhov.

Úspešnosti podľa jednotlivých tém (počet úspešných/podaných projektov – všetky podané projekty za všetky krajiny), spracovanie Ivan Filus:
smeinst_ph2_2016-10-13_results0

Grafická prezentácia výsledkov podľa tém, spracovanie EASME:
smeinst_ph2_2016-10-13_results3

Grafická prezentácia súhrnných výsledkov 8. uzávierky, spracovanie EASME:
smeinst_ph2_2016-10-13_results1

Grafická prezentácia výsledkov fázy 2 podľa krajín, spracovanie EASME. Ak neviete Slovensko nájsť, je to preto, že zatiaľ naše firmy vo fáze 2 ešte neuspeli.
smeinst_ph2_2016-10-13_results2

Ďalšie informácie:

One thought on “Veľké projekty SME Instrument fázy 2 opäť nepriniesli Slovensku úspech. Pozrite sa na štatistiky.

Komentáre sú uzavreté.