Nová webová stránka EK: Mission-oriented policy for Horizon Europe

Európska komisia vytvorila novú webovú stránku s názvom “Mission-oriented policy for Horizon Europe”, v ktorej bude postupne uverejňovať informácie o plánovaných misiách v ďalšom rámcovom programe Horizont Európa (9.RP). Pokračovať v čítaní článku “Nová webová stránka EK: Mission-oriented policy for Horizon Europe”

Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie

Investície do výskumu a inovácií riešia niektoré z našich najväčších spoločenských a generačných problémov, čím sa zlepšuje každodenný život ľudí v Európe a vo svete. Obnovená európska agenda pre výskum a inovácie ponúka niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť európske inovačné kapacity a viesť k dlhodobej prosperite. Pokračovať v čítaní článku “Obnovená agenda EÚ pre výskum a inovácie”

Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno Horizon Europe a rozpočet takmer 100 miliárd eur

Dňa 2. mája 2018 Komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca na obdobie 2021 až 2027. Návrh Komisie zosúlaďuje rozpočet Únie s jej politickými prioritami načrtnutými už v pozitívnom programe, ktorý navrhol predseda Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie 14. septembra 2016 a ktorý odsúhlasili lídri 27 členských štátov 16. septembra 2016 v Bratislave a 25. marca 2017 v Rímskej deklarácii.  Pokračovať v čítaní článku “Nový rámcový program pre výskum a inovácie 2021-2027 bude mať meno Horizon Europe a rozpočet takmer 100 miliárd eur”

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Pokračovať v čítaní článku “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Predseda Európskej komisie Juncker navrhuje navýšenie nového rámcového programu až na 160 miliárd eur

Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie, vyzval vo svojom príhovore na pôde Európskeho parlamentu z 14. marca 2018 na rapídne navýšenie rozpočtu EÚ na výskum a inovácie v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 – 2027Pokračovať v čítaní článku “Predseda Európskej komisie Juncker navrhuje navýšenie nového rámcového programu až na 160 miliárd eur”

Európska rada pre inovácie (EIC): Kompletné odporúčania expertov

Nezávislá Skupina inovátorov na vysokej úrovni, v rámci ktorej pôsobí aj Slovák Martin Bruncko, uverejnila odporúčania, v ktorých sa uvádza, ako by Európska inovačná rada (European Innovaton Council, EIC) mala podporovať a financovať prelomové inovácie od začiatku až po zvyšovanie. Publikácia uvádza štyri hlavné faktory, ktoré prelomovým inováciám v Európe: financovanie, povedomie, rozsah a talent. Informuje SLORD. Pokračovať v čítaní článku “Európska rada pre inovácie (EIC): Kompletné odporúčania expertov”

Nový rámcový program pre výskum a inovácie by mal podľa Európskeho parlamentu mať rozpočet až 120 miliárd eur

Európsky parlament uvádza vo svojom návrhu správy k Viacročnému finančnému rámcu (MFF 2021-2027), že súčasná výška rozpočtu na úrovni 77 miliárd EUR v rámci výskumno-inovačného programu nie je dostatočná najmä pre vysoké počty žiadateľov. Pokračovať v čítaní článku “Nový rámcový program pre výskum a inovácie by mal podľa Európskeho parlamentu mať rozpočet až 120 miliárd eur”

Stanovisko SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstavilo 31. októbra 2017 svoje predbežné stanovisko k návrhu 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len 9. RP)Pokračovať v čítaní článku “Stanovisko SR k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie

Európsky parlament zverejnil štúdiu s názvom „Rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie: vývoj a kľúčové údaje od 1. RP po program Horizont 2020 v kontexte príprav 9. RP.“ Pokračovať v čítaní článku “Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie”

Pohľad európskych ministrov výskumu a inovácií na budúci rámcový program

Dňa 25. júla 2017 sa v Tallinne konalo neformálne rokovanie ministrov pre výskum a inovácie v rámci estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Na programe rokovania neformálneho zasadnutia boli dva body: zdôvodnenie investícií do výskumu a inovácií a európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií.  Pokračovať v čítaní článku “Pohľad európskych ministrov výskumu a inovácií na budúci rámcový program”