Európska rada pre inovácie (EIC): Kompletné odporúčania expertov

Nezávislá Skupina inovátorov na vysokej úrovni, v rámci ktorej pôsobí aj Slovák Martin Bruncko, uverejnila odporúčania, v ktorých sa uvádza, ako by Európska inovačná rada (European Innovaton Council, EIC) mala podporovať a financovať prelomové inovácie od začiatku až po zvyšovanie. Publikácia uvádza štyri hlavné faktory, ktoré prelomovým inováciám v Európe: financovanie, povedomie, rozsah a talent. Informuje SLORD. Continue reading “Európska rada pre inovácie (EIC): Kompletné odporúčania expertov”

Nový rámcový program pre výskum a inovácie by mal podľa Európskeho parlamentu mať rozpočet až 120 miliárd eur

Európsky parlament uvádza vo svojom návrhu správy k Viacročnému finančnému rámcu (MFF 2021-2027), že súčasná výška rozpočtu na úrovni 77 miliárd EUR v rámci výskumno-inovačného programu nie je dostatočná najmä pre vysoké počty žiadateľov. Continue reading “Nový rámcový program pre výskum a inovácie by mal podľa Európskeho parlamentu mať rozpočet až 120 miliárd eur”

Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie

Európsky parlament zverejnil štúdiu s názvom „Rámcové programy EÚ pre výskum a inovácie: vývoj a kľúčové údaje od 1. RP po program Horizont 2020 v kontexte príprav 9. RP.“ Continue reading “Štúdia o vývoji rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie”

Pohľad európskych ministrov výskumu a inovácií na budúci rámcový program

Dňa 25. júla 2017 sa v Tallinne konalo neformálne rokovanie ministrov pre výskum a inovácie v rámci estónskeho predsedníctva v Rade EÚ. Na programe rokovania neformálneho zasadnutia boli dva body: zdôvodnenie investícií do výskumu a inovácií a európske partnerstvá v oblasti výskumu a inovácií.  Continue reading “Pohľad európskych ministrov výskumu a inovácií na budúci rámcový program”

Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj

Dňa 27.6.2017 sa konala konferencia o novom, 9. rámcovom programe EÚ pod názvom “New world order: Science, technology & trade – Shaping the next Framework Programme”. Priniesla množstvo zaujímavých informácií. Nižšie nájdete zopár mojich postrehov a tiež záznam z konferencie. Continue reading “Niekoľko postrehov a záznam z konferencie o novom rámcovom programe EÚ pre výskum a vývoj”

Slovenskí a českí rektori sa zhodli: Problémom VŠ je podfinancovanie. Prostriedky na 9. rámcový program je potrebné navýšiť.

Slovenská i česká konferencia rektorov vidí veľké problémy v hodnotení výsledkov vedy a výskumu, pretože ani v jednej z oboch krajín zatiaľ neexistuje kvalitná metodika hodnotenia výskumných organizácií. Vysokoškolské sektory SR a ČR spoločne zdieľajú aj nové výzvy, ako sú globalizácia, demografický vývoj a technologický pokrok a sú si vedomé toho, že treba vzdelávať študentov, ktorí budú adaptabilní počas celého svojho pracovného života. Informoval prezident SRK Rudolf Kropil na stretnutí oboch organizácií. Continue reading “Slovenskí a českí rektori sa zhodli: Problémom VŠ je podfinancovanie. Prostriedky na 9. rámcový program je potrebné navýšiť.”

Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie: Pozičné dokumenty

Už pred časom som spomínal prípravné aktivity nového rámcového programu pre výskum a inovácie plánovaného na roky 2021-2028. V súčasnosti sú pripravené viaceré pozičné dokumenty členských krajín, prípadne významných agentúr či organizácií. Príprava podkladov za Slovensko je v príprave. Nižšie nájdete zoznam pozičných dokumentov. Continue reading “Príprava 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie: Pozičné dokumenty”

Zorientujte sa v platformách okolo programu Horizont 2020

Za ostatných 15 rokov vzniklo okolo rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie približne 70 rôznych platforiem, ktoré združujú hráčov v rôznych oblastiach. Fungujú ako partnerstvá verejného a súkromného sektora a možno ich poznáte aj pod skratkami ETP, JTI, JU, EIT, KIC či ETIP. Najnovší dokument Európskeho parlamentu vnáša aspoň trošku organizácie do tohto systému.

Continue reading “Zorientujte sa v platformách okolo programu Horizont 2020”

Európska komisia plánuje 9. rámcový program za 100 miliárd eur

Prvé debaty na tému nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj s pracovným názvom 9. rámcový program už prebehli. Program bude realizovaný v rokoch 2021-2028. Návrh zatiaľ cieli až na rozpočet 100 miliárd eur a bude obdobne ako program Horizont 2020 zameraný na podporu výskumu i inovácií. Do konca októbra budú spustené verejné konzultácie, do ktorých budú pozvané priemyselné i akademické organizácie. Continue reading “Európska komisia plánuje 9. rámcový program za 100 miliárd eur”