Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027.

Legislatívny proces vedúci k vyhláseniu 9RP by mal byť spustený v prvej polovici roku 2018 a ukončený najneskôr na jeseň roku 2020. Finančný objem pre 9RP bude určený budúcim viacročným finančným rámcom (MFF), ktorého prejednávanie pobeží paralelne.

Nový rámcový program by mal mať o niekoľko desiatok miliónov väčší rozpočet ako súčasný. Žiada to Európsky parlament aj predseda Európskej komisie.

Štruktúra programu je navrhnutá do 4 častí:

 1. Základná veda
  • Európska rada pre výskum (ERC)
  • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
  • Výskumné infraštruktúry
 2. Globálne výzvy
  • Zdravie
  • Inkluzívne, flexibilné a bezpečné spoločnosti
  • Digitalizácia a transformácia priemyslu a služieb
  • Klíma, energia a mobilita
  • Prírodné zdroje
  • Spojené výskumné centrum (JRC) – nejadrové aktivity
  • Európsky technologický inštitút (EIT)
 3. Otvorené inovácie
  • Európska rada pre inovácie (EIC), vrátane inovačných nástrojov EIC Pathfinder a EIC Accelerator (s kombináciou grantov, garancií pre úvery a investícií)
  • Finančné nástroje EIF a EIB
  • Kofinancovanie európskych a národných/regionálnych aktivít
 4. Rozširovanie výnimočnosti
  • Rozširovanie (teaming, twinning, ERA Chairs, COST)
  • Reforma a zlepšenie systémov výskumu a inovácií
  • Veda, spoločnosť a občania

fp9-structure-2018-03

Viaceré členských krajín a množstvo významných organizácií už poskytlo pozície k príprave 9. rámcovému programu. Stanovisko pripravila aj Slovenská republika.

Viac informácií nájdete v článku Commission floating new ideas for the next research programme (ScienceBusiness.net)

Pozrite si tiež dokument Európskeho parlamentu k pripravovanému FP9.

Na InnoNews.blog tiež nájdete ďalšie informácie a novinky k novému pripravovanému programu (9RP).