Investície firiem do výskumu rastú a majú dopad aj na ich výkonnosť, tvrdí najnovšia štúdia JRC

Za posledných desať rokov zvýšili najvýznamnejšie firmy investície do výskumu a vývoja o 50%, čisté tržby o 17% a zamestnanosť o 20%. Európa má medzi najvýznamnejšími 2500 firmami štvrtinu. Pozrite si najnovšiu EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Continue reading “Investície firiem do výskumu rastú a majú dopad aj na ich výkonnosť, tvrdí najnovšia štúdia JRC”

Firemná demografia v IKT sektore. Slovensko má 3. najvyšší rast

Vo svojej najnovšej štúdii mapuje Spojené výskumné centrum Európskej komisie (JRC) demografiu podnikania v IKT sektore. Obsahuje kompletné údaje do roku 2014. Predpokladám, že po zapracovaní aktuálnych štatistík bude rast omnoho dynamickejší.  Continue reading “Firemná demografia v IKT sektore. Slovensko má 3. najvyšší rast”

Výsledky kultúry a kreativity v európskych mestách. Bratislava je na 37. mieste

Kultúra a kreatívny priemysel zamestnáva takmer 9 miliónov ľudí (skoro 4% zamestnanosti) v EÚ28. Spojené výskumné centrum EK (JRC) pripravilo interaktívnu aplikáciu “Kultúrny a kreatívny monitoring miest”, kde si môžete pozrieť ako sú na tom významnejšie európske miestá. Ideálne mesto kultúry a kreativity by bolo mixom 8 miest: Paríž, Cork, Eindhoven, Umea, Leuven, Glasgow, Utrecht a Kodaň. Continue reading “Výsledky kultúry a kreativity v európskych mestách. Bratislava je na 37. mieste”