Kríza spôsobená ochorením COVID-19 výrazne ovplyvnila zamestnanosť v slovenských startupoch

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 pravdepodobne výrazne ovplyvní mladé firmy, v dôsledku čoho dôjde k poklesu miery zakladania startupov, k ich čoraz častejšiemu zatváraniu, ako aj k ich pomalšiemu rastu. Podľa tzv. startupovej kalkulačky (nástroja EÚ, ktorý vyvinulo JRC) je pravdepodobné, že v dôsledku týchto skutočností dôjde na Slovensku k významným agregovaným stratám predstavujúcim až 6,9 % v rámci trendu zamestnanosti v roku 2020. Ide o straty, ktoré patria medzi najvyššie v EÚ.

V období rokov 2020 až 2030 by kumulatívny pokles pracovných miest mohol predstavovať až 341 000 pozícií. Obzvlášť výrazne sa to môže dotknúť slovenského sektora služieb, keďže mimoriadne dôležitými tvorcami pracovných miest v ňom sú práve mladé firmy.

Z prvých údajov vyplýva, že pandémia ochorenia COVID-19 osobitne výrazne zasiahla podnikateľskú činnosť startupov, čo môže mať dramatické a trvalé účinky na celkovú zamestnanosť. V záujme posúdenia týchto vplyvov vyvinulo JRC spomínanú startupovú kalkulačku.

Informácie o jej uplatňovaní na Slovensku, ako aj v ďalších ôsmich krajinách EÚ sa uvádzajú v aktuálnej správe. Vďaka startupovej kalkulačke možno uskutočniť analýzu scenára, a tak vypočítať vplyv, ktorý má prerušenie činnosti startupov na celkovú zamestnanosť v členských štátoch EÚ a ich hospodárskych odvetviach.

Viac informácií a kompletná správa JRC