Ako šampióni v inovácii v EÚ úspešne reagovali na šok spôsobený pandémiou COVID-19

Pandémia COVID-19 predstavovala veľké výzvy, ale aj príležitosti pre malé a stredné podniky v celej Európe. Spojené výskumné centrum EÚ – JRC sa pozrelo na to, ako „európski šampióni v inováciách“ úspešne vstrebali a reagovali na šok spôsobený pandémiou COVID-19.

Päť rôznych paradoxných správaní: plánovanie, likvidita, čas a rýchlosť, partnerstvo, zdroje a technológia charakterizovalo európskych šampiónov v inovácii počas vrcholu pandémie COVID-19.

Štúdia predstavuje 10 princípov riadenia predstavujúcich kľúčové činy a rozhodnutia, ktoré umožnili európskym šampiónom v inovácii zvládnuť každý paradox.

Väzby medzi paradoxmi a zásadami riadenia pre úspech v kríze

Táto správa poskytuje tvorcom politík a vedúcim podnikom v rámci Európskej únie aj mimo nej poznatky o zvýšení schopnosti MSP uspieť v kríze.

Stiahnite si kompletnú štúdiu