Registrácia na ICT 2018 vo Viedni je otvorená. Očakáva až 6 tisíc účastníkov

Zaujímavé prezentácie, výstava riešení, prepojenie startupov a investorov či networking. Toto všetko bezplatne ponúka podujatie ICT 2018, ktoré sa bude konať 4.-6. decembra vo Viedni. Je to jedno z najväčších podujatí v oblasti ICT na svete. Zaregistrujte sa čo najskôr. Continue reading “Registrácia na ICT 2018 vo Viedni je otvorená. Očakáva až 6 tisíc účastníkov”

Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur

Európska komisia dnes zverejnila návrh štruktúry, fungovania a rozpočtu jednotlivých kapitol nového rámcového programu pre výskum a inovácie na obdobie 2021-2027, ktorý bude niesť meno Horizon Europe. Návrh bude predložený Európskemu parlamentu na schválenie. Continue reading “Európska komisia predstavila návrh programu Horizon Europe s finančnou obálkou vo výške 94,1 miliardy eur”

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Continue reading “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Aký je stav výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020

Európska komisia zverejnila ,,Priebežnú správu o hodnotení Európskych výskumných infraštruktúr”. Správa komisie pozostáva z hodnotenia doteraz zverejnených výziev spolu s hodnotením skupiny expertov pre oblasť ,,Research Instrastructures”. Continue reading “Aký je stav výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020”

105 centier kľúčových technológií v EÚ (zoznam a mapa)

Európska komisia v rámci mapovania prístupu malých a stredných firiem k tzv. Key Enabling Technologies (tzv. “Kľúčové umožňujúce technológie”) aktualizuje nástroj, ktorý pomôže nadviazať spoluprácu medzi poskytovateľmi technologických služieb a firmami. V súčasnosti je v databáze 105 centier, pričom jedno je aj na Slovensku. Continue reading “105 centier kľúčových technológií v EÚ (zoznam a mapa)”

SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu

Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Jeho cieľom je vytvorenie výskumnej infraštruktúry v oblasti výživy, potravinového systému a systému zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k spotrebiteľom a zdraviu.  Continue reading “SPU v Nitre sa pripravuje na vstup do konzorcia zameraného na výživu”

Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup

Od júla 2016 platí plošne pre všetky nové projekty programu Horizont 2020 povinnosť uplatňovať otvorený prístup k výskumným dátam (Open Access). Prečítajte si nižšie o čo ide, keď budete pripravovať nové projekty, alebo sa stanete súčasťou konzorcia, aby ste predišli prípadným prekvapeniam.
Continue reading “Od júla platí v Horizonte 2020 nová povinnosť pre otvorený prístup”