Aký je stav výskumných infraštruktúr v programe Horizont 2020

Európska komisia zverejnila ,,Priebežnú správu o hodnotení Európskych výskumných infraštruktúr”. Správa komisie pozostáva z hodnotenia doteraz zverejnených výziev spolu s hodnotením skupiny expertov pre oblasť ,,Research Instrastructures”.

4-science-europe-research-infrastructure-c-wikiimages-640x360

Správa sa priamo týka aj ESFRI a nadväzujúcom ERIC. Správa zároveň zhŕňa najdôležitejšie výstupy z predchádzajúcich výziev, ktoré boli odzrkadlené do nových výziev.

Správu si môžete stiahnuť tu (PDF).

Čo sú výskumné infraštruktúry v programe Horizont 2020:

Vybavenie na výskum môže byť také zložité a nákladné, že si ho nemôže dovoliť samostatne kúpiť, zhotoviť alebo prevádzkovať jeden výskumný tím, či dokonca jedna krajina. Ako príklady možno uviesť výkonné lasery využívané v rozsiahlej výskumnej komunite vrátane oblastí medicíny, vedy o materiáloch a biochémie, špecializované technologicky náročné lietadlá alebo monitorovacie stanice na dne morí používané na sledovanie zmeny klímy.

Takýto výskum môže stáť milióny eur a vyžaduje si vedomosti svetových expertov. Pomocou financovania EÚ sa môžu zoskupiť zdroje potrebné na takéto rozsiahle projekty a európski výskumníci získajú prístup k najnovšej a najmodernejšej infraštruktúre. To zase umožní nový a fascinujúci výskum. Financovanie: 2,488 miliardy EUR

Odkazy: 

Použité informácie z H2020.cvtisr.sk. Obrázok: WikiImages