Nový projekt ACCORD za takmer 120 miliónov eur má zlepšiť univerzitné kapacity a kompetencie vo výskume

Rektori Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského podpísali s MŠVVaŠ SR najväčší akademický investičný projekt v dejinách Slovenska vo výške 119,7 milióna eur. Informuje TASR.

accord
Na snímke zľava rektor Slovenskej Technickej Univerzity (STU) Miroslav Fikar, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a rektor Univerzity Komenského Marek Števček počas slávnostného podpisu zmluvy o NFP národnému projektu ACCORD 15. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR – Martin Baumann

Zámerom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť dvoch slovenských univerzít prostredníctvom ich vzájomnej spolupráce vo výskume a inováciách a pomocou koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania.

Zdroj: TASR/Teraz.sk