Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Continue reading “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Výzva na individuálne štipendiá za vyše štvrť miliardy eur

Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF) v programe Horizont 2020 v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pre rok 2018 s termínom uzávierky 12. septembra 2018. Continue reading “Výzva na individuálne štipendiá za vyše štvrť miliardy eur”

Webináre k právam duševného vlastníctva (apríl-júl)

European IPR Helpdesk pokračuje v sérii bezplatných webinárov na témy práv duševného vlastníctva, zmluvy konzorcií, dopad projektov a výsledky projektov. Každé podujatie má separátne prihlásenie, ktoré sa otvárajú niekoľko týždňov pred akciou. Kapacita prihlásených je obmedzená. Continue reading “Webináre k právam duševného vlastníctva (apríl-júl)”

Nová česká publikácia o stážach a kariérnych projektoch programu Horizont 2020

TC AV ČR vydalo tretiu aktualizáciu brožúry Akcia Marie Skłodowska-Curie v programe Horizont 2020 (edícia Vademecum H2020). Brožúra umožňuje rýchlu orientáciu v piatich typoch akcií Marie Skłodowska-Curie, predstavuje základné princípy ich financovania, uvádza všeobecné informácie o pracovnoprávnych aspektoch spojených s ich realizáciou a tiež stručne zhŕňa otázky duševného vlastníctva. Continue reading “Nová česká publikácia o stážach a kariérnych projektoch programu Horizont 2020”

Prehľad aktuálnych európskych výziev pre vzdelávanie a kultúru (Január 2018)

Pozrite si prehľad v súčasnosti už otvorených výziev a ich uzávierok na najbližší kvartál, ktoré podporujú vzdelávanie a kultúru v programoch Erasmus+, Media a Marie Skłodowska-Curie. Pod výzvami nájdete aj najnovšiu publikáciu o projektoch z programu Erasmus+.  Continue reading “Prehľad aktuálnych európskych výziev pre vzdelávanie a kultúru (Január 2018)”

Prehľad aktuálnych európskych výziev pre vzdelávanie a kultúru

Pozrite si prehľad v súčasnosti už otvorených výziev a ich uzávierok na najbližší kvartál, ktoré podporujú vzdelávanie a kultúru v programoch Erasmus+, Media a Marie Skłodowska-Curie. Continue reading “Prehľad aktuálnych európskych výziev pre vzdelávanie a kultúru”

EÚ podporila za 20 rokov už 100 tisíc stáží pre výskumníkov

Európska únia podporila vrámci schémy Marie Skłodowska-Curie (MSCA) vyše 100 tisíc výskumníkov od jej spustenia pred 20 rokmi. Na oslavu tohto míľnika bolo vybraných tridsať veľmi sľubných výskumníkov, ktorí realizujú aktivity excelentnosti a celosvetovej mobiliy vo výskume. Continue reading “EÚ podporila za 20 rokov už 100 tisíc stáží pre výskumníkov”

Prehľad schém podpory rozvoja kariéry výskumníkov a stáží (MSCA v programe Horizont 2020)

Program Horizont 2020 podporuje budovanie kariér výskumných i technických pracovníkov vo výskumných organizáciách i firmách v hodnote 6,6 miliardy eur pod názvom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Tu nájdete rýchly prehľad o individuálnych i programových možnostiach stáží pre mladých i skúsených pracovníkov. Continue reading “Prehľad schém podpory rozvoja kariéry výskumníkov a stáží (MSCA v programe Horizont 2020)”

Zorientujte sa v stážových programoch Horizontu 2020

Program Horizont 2020 podporuje budovanie kariér výskumných i technických pracovníkov vo výskumných organizáciách i firmách v hodnote 6,6 miliardy eur pod názvom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Tu nájdete rýchly prehľad o individuálnych i programových možnostiach stáží pre mladých i skúsených pracovníkov. Continue reading “Zorientujte sa v stážových programoch Horizontu 2020”

Horizont 2020 RISE: Projekty prostredníctvom stáží (aj pre firmy)

Chceli by vaši zamestnanci získať skúsenosti v inom pracovnom prostredí (akademickom či súkromnom sektore) alebo v inej krajine? Z programu výmeny zamestnancov v oblasti výskumu a inovácií (RISE) sa financujú krátkodobé výmenné pobyty zamestnancov s cieľom ich profesionálneho rozvoja prostredníctvom kombinácie vedeckej excelentnosti a skúseností z iných krajín a sektorov. Program RISE umožňuje väčšiu interakciu medzi univerzitami a firmami v Európe a na celom svete. Continue reading “Horizont 2020 RISE: Projekty prostredníctvom stáží (aj pre firmy)”