Za štvrťstoročie podporili stáže Marie Skłodowska-Curie približne 130 tisíc výskumníkov

Európska komisia zverejnila novú publikáciu sumarizuje Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA), ktoré cielia na zvyšovanie inovácie, podporu mobility výskumných pracovníkov a šírenie excelentnosti prostredníctvom vzdelávacích aktivít určených doktorandom a post-docom.

msca-fact-and-figures-2019

Stiahnite si publikáciu s výsledkami a infografikami: MSCA Facts and Figures (PDF)

Zdroj: H2020.cz