Leták pre Individuálne stáže MSCA v programe Horizont 2020

Projekt Net4MobilityPlus pripravil prehľadný leták k individuálnym stážam programu Horizont 2020 – Marie Skłodowska-Curie actions na financovanie individuálnych pobytov výskumníkov.

msca-if-banner

Výzva na predkladanie návrhov pre Individual fellowships 2019 je otvorená do 11.9.2019.

Viac informácií:

Zdroj: Twitter @Net4Mobility