Seminár: Success Factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook (20.5.2019, Žilina)

CVTI SR organizuje podujatie projektu ERADIATE Žilinskej univerzity Success Factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook, ktoré sa uskutoční dňa 22.5.2019 od 9:45 hod. v Žiline v Novej menze. Pokračovať v čítaní článku “Seminár: Success Factors of H2020 widening instruments in Slovakia: lessons learnt and future outlook (20.5.2019, Žilina)”

COST Infoday 2019: Informačný deň k európskemu výskumnému programu COST (7.2.2019, Bratislava)

Dňa 7.2.2019 sa v Bratislave uskutoční Informačný deň európskeho programu COST za účasti riaditeľa COST Association Dr Ronald de Bruina. Pokračovať v čítaní článku “COST Infoday 2019: Informačný deň k európskemu výskumnému programu COST (7.2.2019, Bratislava)”

Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

V súčasnosti sa v štruktúrach Európskej únie pripravujú prvé rysy štruktúry budúceho – 9. rámcového programu pre výskum a inovácie (9RP), ktorý bude implementovaný v období 2021-2027. Pokračovať v čítaní článku “Prvé obrysy nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie”

Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v Horizonte 2020: Nová publikácia v češtine

Koncom roku 2017 vydalo TC AV ČR novú brožúru s názvom Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti. Brožúra predstavuje nástroje, ktoré boli špecificky vytvorené na podporu aktivít, ktoré umožňujú štátom a regiónom menej výkonným v oblasti výskumu, vývoja a inovácií skvalitnenie ich výskumných kapacít a vyššiemu zapojenie do projektov programu H2020. Pokračovať v čítaní článku “Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v Horizonte 2020: Nová publikácia v češtine”

Ako funguje program COST? Pozrite si jeho výsledky za rok 2016

Európsky program pre interdisciplinárny výskum COST poskytuje financovanie pre organizáciu konferencií, stretnutí, školení a krátkych pobytov výskumníkov v rôznych tematických oblastiach. V aktuálnej správe za rok 2016 sa dozviete hlavné výsledky za uplynulý rok, nájdete príbehy úspešných projektov a informácie o financovaní a podujatiach. Pokračovať v čítaní článku “Ako funguje program COST? Pozrite si jeho výsledky za rok 2016”

Špecifická podpora programu COST pre vybrané krajiny, vrátane Slovenska

COST (European Co-operation in Scientific and Technical Research), medzivládny rámec európskej spolupráce v oblasti vedeckého a technického výskumu oznámil, že posilní podporu pre výskumníkov z tzv. Inclusiveness Target Countries (ITC). Výbor vyšších úradníkov (Committee of Senior Officials – CSO) zahájil rad nových opatrení v prospech začleňovania cieľových krajín.  Pokračovať v čítaní článku “Špecifická podpora programu COST pre vybrané krajiny, vrátane Slovenska”

Ako je na tom Slovensko v programe COST

V grafických prezentáciách nájdete doterajšie výsledky Slovenska v európskom výskumnom programe COST za roky 2011-2015 – účasť vo výskumných a networkingových aktivitách či aktivít na rozvoj výskumníkov. Celkovo v roku 2015 získalo Slovensko 385 tisíc euro. Pokračovať v čítaní článku “Ako je na tom Slovensko v programe COST”