Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti v Horizonte 2020: Nová publikácia v češtine

Koncom roku 2017 vydalo TC AV ČR novú brožúru s názvom Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti. Brožúra predstavuje nástroje, ktoré boli špecificky vytvorené na podporu aktivít, ktoré umožňujú štátom a regiónom menej výkonným v oblasti výskumu, vývoja a inovácií skvalitnenie ich výskumných kapacít a vyššiemu zapojenie do projektov programu H2020.

h2020-widening-cz

Jedná sa predovšetkým o nástroje ERA Chairs, twinning a teaming, ktoré dopĺňajú nástroj na podporu politík (PSF), program COST a projekty podporujúce networking národných kontaktných pracovníkov.

Každý z uvedených nástrojov je detailne popísaný, nasledujú informácie o výstupoch relevantných výziev vrátane štatistických údajov a prehľad všetkých českých úspešných projektov.

Elektronická verzia brožúry je k stiahnutiu tu.

Zdroj: H2020.cz