Európsky inovačný a technologický inštitút pripravil stratégiu na roky 2021-2027

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) v súvislosti s tým, aby sa stal integrálnou súčasťou európskej inovačnej politiky, pripravuje novú Strategickú inovačnú agendu (Strategic Innovation Agenda, SIA) na obdobie 2021 – 2027.

SIA zahrnie víziu EIT, kľúčové ciele, globálne výzvy a vplyvy, ktorých zamýšľa EIT dosiahnuť do r. 2027. Súčasťou tohto procesu je identifikácia potenciálnych budúcich globálnych problémov nad rámec tých, ktoré už v súčasnosti EIT pokrýva  prostredníctvom svojich inovačných spoločenstiev.

eit-slogan

Prvým krokom bolo vypracovanie náčrtu stratégie (Strategic Outline), ktorý je dostupný tu, a druhým potom zmapovaním budúcich tematických oblastí, ku ktorým patria:

  • Security and resilience;
  • Inclusion, integration and migration;
  • Water, marine and maritime;
  • Cultural and creative industries

Ďalšie informácie o potenciálnych tematických oblastiach nájdete tu.

Prevzaté z TC.cz