Prehľad aktuálnych európskych výziev pre vzdelávanie a kultúru (Január 2018)

Pozrite si prehľad v súčasnosti už otvorených výziev a ich uzávierok na najbližší kvartál, ktoré podporujú vzdelávanie a kultúru v programoch Erasmus+, Media a Marie Skłodowska-Curie. Pod výzvami nájdete aj najnovšiu publikáciu o projektoch z programu Erasmus+. 

Zoznam otvorených výziev:

Európska komisia vydala publikáciu Leading the way: New resources showcase the very best of Erasmus+ and the Lifelong Learning Programme, kde si môžete pozrieť úspešné projekty v týchto kategóriách:

lifelong