Nové publikácie k tematickým okruhom programu Horizont 2020 na roky 2018-20

V posledných troch rokov trvania rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 sa Pracovný program na roky 2018 – 2020 zameriava na menší počet tematických okruhov, na ktoré je však vyčlenených viac rozpočtových prostriedkov. Tie priamo súvisia s politickými prioritami Komisie. 

Európska komisia zverejnila štyri publikácie, ktoré prezentujú tieto štyri prioritné oblasti a príspevky, ktoré boli poskytnuté z rôznych častí programu s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ a vytvoriť trvalo udržateľný vplyv.

Nasledovné štyri tematické okruhy zamerané na nadchádzajúce obdobie predstavujú spolufinancovaný rozpočet vo výške 7 miliárd.

Publikácie si môžete stiahnuť z týchto odkazov:

h2020-dt

Prevzaté zo SLORD.sk