APVV zverejnila výzvu Slovensko – Čína RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike.

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o novú formu MVTS, v rámci ktorej sa bude podporovať nielen výmena pracovníkov, ale aj reálny výskum, je potrebné tomu prispôsobiť informačný systém APVV, a preto bude výzva otvorená v našom informačnom systéme na vkladanie údajov a následne podávanie projektov od 29. 1. 2018 do 30. 3. 2018.

Prevzaté/Viac informácií: APVV.sk

1